HỌC BỔNG

Chương trình Học bổng Tiến sĩ năm 2015
Chương trình Học bổng Tiến sĩ năm 2015

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, ĐHQG-HCM (Trung tâm) có nhận được thông tin từ Tiến sĩ Tran Phu Duy, Trung tâm Quốc gia Nano và Vật liệu Sinh học (National Center of Nano and Bio Material), trường Đại

Chương trình Học bổng Sau Tiến sĩ HKU năm 2015
Chương trình Học bổng Sau Tiến sĩ HKU năm 2015

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, ĐHQG-HCM (Trung tâm) có nhận được thông tin từ Khoa Vật lý, trường Đại học Hồng Kông về chương trình học bổng Sau Tiến sĩ Vật lý Hạt nhân Thực nghiệm HKU (Experimental