HÌNH ẢNH

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ Khóa 8 (18/3 – 28/5/2017)

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ Khóa 8 (18/3 – 28/5/2017)

Khóa học mới của Chương trình đào tạo tiền tiến sĩ đã bắt đầu khai giảng được hơn hai tuần nay. Tuy nhiên, đến nay Trung tâm vẫn nhận được thông tin ghi danh của các Anh/Chị cho khóa học

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ – Khóa 1 (01/4/2014 – 21/6/2014)

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ – Khóa 1 (01/4/2014 – 21/6/2014)

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ – Khóa 1 (01/4/2014 – 21/6/2014).

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ – Khóa 2 (09/9/2014 – 15/11/2014)

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ – Khóa 2 (09/9/2014 – 15/11/2014)

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ – Khóa 2 (09/9/2014 – 15/11/2014).

Lớp IELTS 6.0 – 6.5 – Khóa 1 (02/6/2014 – 10/8/2014)

Lớp IELTS 6.0 – 6.5 – Khóa 1 (02/6/2014 – 10/8/2014)

Lớp IELTS 6.0 – 6.5 – Khóa 1 (02/6/2014 – 10/8/2014)

Hội thảo “How to write” ngày 11/9/2014

Hội thảo “How to write” ngày 11/9/2014

Hội thảo “How to write” ngày 11/9/2014.

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ tại Đại học Thủ Dầu Một (21/01/2015-16/5/2015)

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ tại Đại học Thủ Dầu Một (21/01/2015-16/5/2015)

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ ĐH Thủ Dầu Một (21/01/2015-16/5/2015).

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ Khóa 3 (06/01/2015-25/4/2015)

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ Khóa 3 (06/01/2015-25/4/2015)

Lớp đào tạo tiền tiến sĩ Khóa 3 (06/01/2015-25/4/2015).

Lễ trao Giấy chứng nhận Lớp đào tạo tiền tiến sĩ Khóa 2 (27/3/2015)

Lễ trao Giấy chứng nhận Lớp đào tạo tiền tiến sĩ Khóa 2 (27/3/2015)

Khoá 2 – Lễ trao chứng nhận lớp đào tạo tiền tiến sĩ (27/3/2015)

Hội thảo tại Đại học Phú Yên (09/5/2015)

Hội thảo tại Đại học Phú Yên (09/5/2015)

Hội thảo tại Đại học Phú Yên (09/5/2015)