CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KINH TẾ LƯỢNG THỰC HÀNH VỚI STATA

A. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM Stata là một phần mềm thống kê bạn có thể sử dụng để hỗ trợ cho việc quản lý và phân tích dữ liệu. Stata có giao diện dễ sử dụng; bạn có thể bấm

PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VỚI PHẦN MỀM SPSS VÀ AMOS

MÔ TẢ NỘI DUNG KHÓA HỌC Khóa học bao gồm phần bài giảng và thực hành, cung cấp những kiến thức và kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về phân tích dữ liệu định lượng với phần mềm

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH PHÁP LÝ

VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Chương trình Tiếng Anh Pháp Lý được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu luật pháp của các sinh viên luật nói riêng và tất cả những cá nhân, tổ chức quan tâm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ

“Chuẩn hóa phương pháp và kỹ thuật xây dựng công trình nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế” GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo tiền tiến sĩ được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao khả