Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức
Nguyen-Tan-Phat-TCCB

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát

Giám đốc Trung tâm

Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ ĐHQG-HCM

Tiến sĩ Kinh tế

14484632_316896592008169_206097031141410917_n

PGS.TS. Vũ Phan Tú

Cố vấn Chuyên môn

Trưởng ban Ban Sau Đại học ĐHQG-HCM

Tiến sĩ Hệ thống Điện (Cộng hòa Czech)

Sau Tiến sĩ (Mỹ)

1

ThS. Đoàn Ngọc Minh Hương

Chánh Văn phòng

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (Wales)

Email: dnmhuong@vnuhcm.edu.vn

16904978_1262500493841680_2260323326496884211_o

Trần Kim Loan

Kế toán trưởng

nguyen-huu-nghia

ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa

Chuyên viên

Bộ phận Kế hoạch – Tài chính

Thạc sĩ Kinh tế Thương mại (Pháp)

Email: nghianh@vnuhcm.edu.vn

hình chị thùy

ThS. Vũ Thị Bích Thùy

Chuyên viên

Bộ phận Đào tạo

Thạc sĩ Lý luận Giảng dạy Tiếng Anh (Úc)

Email: vtbthuy@vnuhcm.edu.vn

dhgjg

Vũ Mỹ Linh

Chuyên viên

Bộ phận Đối ngoại – Marketing

Cử nhân Tâm lý học (Vương quốc Anh)

Email: linh.vu@vnuhcm.edu.vn