Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức
IMG_chi Hiền

TS. Bùi Thị Thu Hiền

Giám đốc Trung tâm

Phó Trưởng ban Ban Sau đại học ĐHQG-HCM

14484632_316896592008169_206097031141410917_n

PGS.TS. Vũ Phan Tú

Cố vấn Chuyên môn

Trưởng ban Ban Sau Đại học ĐHQG-HCM

Tiến sĩ Hệ thống Điện (Cộng hòa Czech)

Sau Tiến sĩ (Mỹ)

1

ThS. Đoàn Ngọc Minh Hương

Chánh Văn phòng

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (Wales)

Email: dnmhuong@vnuhcm.edu.vn

16904978_1262500493841680_2260323326496884211_o

Trần Kim Loan

Kế toán trưởng

FB_IMG_HA

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên viên

Bộ phận đào tạo

Email: hantt@vnuhcm.edu.vn