Author: cpt

Archived Article(s) by Author: cpt
NGHIÊN CỨU ĐA CHUYÊN NGÀNH
NGHIÊN CỨU ĐA CHUYÊN NGÀNH

Trong thế kỷ 20, khoa học đã được chia thành các mảng, các chuyên ngành riêng biệt, từ Toán học và Vật lý cho đến Sinh học và Y thuật. Các chuyên ngành được phân loại dựa trên sự khác

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viết bởi TS. E. A. Reyes Việc bảo vệ luận án Tiến sĩ có thể sẽ là nỗi lo cho nhiều người. Khi nghĩ đến công việc ấy, đôi khi bạn sẽ tự hỏi: Họ sẽ hỏi mình những câu

QUY CHẾ LỚP ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ

Quy chế Lớp đào tạo tiền tiến sĩ bao gồm 03 quy định cụ thể về: (1) yêu cầu đối với học viên khi tham gia lớp học, (2) cách tổ chức lớp học và phương pháp đánh giá học

MẸO VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
MẸO VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

(Sưu tầm) 1. Hiểu rõ về bản thân: Bạn cần nhận thức được lĩnh vực chuyên môn của bản thân, thế mạnh và điểm yếu của mình. Từ đó, bạn có thể tập trung vào nghiên cứu những lĩnh vực